Studenec, Klíč, Bouřný, Malý Buk, Velký Buk, Jedlová, Pěnkavčí vrch, Luž, Hvozd, Weberberg_2022

Na výstavě autor prezentuje své dílo, ve kterém pracuje se svým známým krajinným fragmentem, ale s dost odlišným a pro něj novým přístupem a zpracováním. Jedná se o soubor papírových listů o velikosti A2, na které zaznamenává proces obtisků kamenů z deseti vrcholů Lužických hor – Studenec, Klíč, Bouřný, Malý Buk, Velký Buk, Jedlová, Pěnkavčí vrch, Luž, Hvozd, Weberberg. Tyto přírodní tisky tvoří z vlastnoručně získaného inkoustu z duběnky. Je to právě silný tělesný i duchovní prožitek dialogu autora s pro něj velmi blízkým okolím, který umělecky pozvedá tyto záznam

Jan Prošek, odborný asistent ateliéru Interaktivní média na FUD UJEP v Ústí nad Labem, se ve své tvorbě zabývá vnímáním krajiny jakožto samostatného fenoménu, také krajiny ve vztahu k lidskému vnímání. Inspiraci nachází primárně v přírodě a v jejích fragmentech, které se stávají součástí děl. Jeho nejvyužívanější krajinný element je kámen, kterým zdůrazňuje základní podstatu přírody. Pro autora je samotný prožitek procesu vytváření díla až posvátně rituální – nalézá v něm jisté uzemnění a osobní stabilitu. Tyto tendence prezentuje ve formě videa, multimediálních instalací či performance.