Fragment tvoří celek_2022

Autor pracuje s nejpodstatnějším fragmentem krajiny, tedy s kamenem, který umisťuje do méně exponovaných míst města Ústí nad Labem. Kameny vynikají díky skutečnosti, odkud pocházejí – přírodniny například z hory Milešovka nebo od břehu řeky Labe jsou autorem dodané do nového prostředí, často protikladnému svému původu. Tyto přesuny z klidné krajiny do rušivého městského prostředí budou realizovány jako společné procesuální akce, které budou součástí doprovodného programu a budou se odehrávat v určitém vybraném datu v průběhu celé výstavy.
Ve své tvorbě autor poukazuje na osobní dialog s krajinou, s níž je ve velmi těsném sepětí. Snaží se proniknout k podstatě procesů, mnohdy až rituálně pojímaných, jež se mezi člověkem a okolním světem odehrávají.