Krajem světla_2021

Prchavý okamžik světla putující mezi elementy krajiny, kameny, zrcadlí jen určitou chvíli dne obraz hor. Moment času rozehrává hru světla a stínu pomocí tabulí skla a hornin. Materiály použité v umělecké instalaci prošli ohněm (symbolem světla) a odkazují na metamorfózu proměny, která je v tomto díle stále aktuální. Pomíjivý okamžik je těžko ovlivnitelný člověkem, nezbývá než být ve správný čas na správném místě. Okraje a stíny kamenů odkrývají tvarosloví krajiny a proměňují se v monumentální pohyblivé obrazy. Modelace krajiny se děje skrze symbolický dotek slunečního světla, které vytváří proměnlivou kompozici romantické krajiny.