cave I, II_2019

Hravé audiovizuální představení ateliéru interaktivní média Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jež vtahuje do instalace diváky a snaží se je aktivně do happeningu zapojit. Dílo je postaveno na alegorii fakenews, znázorněné za pomoci zvukového happeningu. Kdy hybatelem není jedinec vydávající informaci (v tomto případě zvuk), ale jedinec za audiomixem ovlivňující hlasitost a modulující zvuky. Aktéři happeningu v tvůrčím procesu reflektují aktuální tendence výtvarného umění, designu i vizuální komunikace a zároveň nejnovější poznatky techniky, elektroniky, robotiky, biotechnologií a dalších oborů, které formují a budou formovat virtuální informační svět.