Uprchlík_2020

Performance odehrávající se na pomezí vztahu krajiny a člověka. Identita jedince v dějinách. Dlouho se vytvářející vztah člověka k místu. Pocit úzkosti z náhlé ztráty domova a nucený odsun z rodných míst, která jsou dědictvím našich předků, kde nezáleží na vyznání, víře či příslušnosti. Místa, ke kterým se vztahují prožitky a vazby. Člověk v dějinách tolikrát zbavený kořenů a vržený do hloubky strachu z neznáma. Síla přežít, která nás vede objevovat a ztrácet.

Nová cizí místa bez zkušenosti
Bez rozdílných tradic
Bez přijetí
S pocitem odcizení a nejistoty
Se strachem z neznámeho, nepoznaného
Strachem ze ztráty vlastních tradic

Strachem ze sebe samých

Voda jako očista
Voda jako volnost
Voda jako lehkost
Voda jako odevzdání

Každá věta v předchozím textu symbolicky popisuje myšlenky a gesta provázející akci v Litomyšli. Témata, na kterých bylo postaveno celé vystoupení. Neznámé prostředí, slušně oblečený člověk, neznámý muž, bosý a mokrý. Odevzdání se místu, městu a lidem.