okrajkrajiny_2019

Tvůrčím přístupem je dokumentace s někdy až romantickým nádechem, který střízlivě uzemňují nejnovější technologie záznamu. Autor putuje krajinou, vnímá její obrazy, zaznamenává je pomocí fotografie nebo videa. Motiv cesty a touha postihnout krajinu v její všetečnosti je důležitým aspektem jeho tvorby.

Fotografický cyklus, ve kterém autor zaznamenával krajinu po léta. Dílo bylo z počátku nevědomým deníkovým záznamem „schovaným“ v mobilním telefonu. Z tohoto přístupu autor koncipoval i formát prezentace díla. Jednotlivé fotografie malého formátu vytváří dlouhý pás (dle možností galerie), kde se promítají jednotlivá roční období. Dlouhý úzký pruh na sebe navazujících fotografií ukazuje krajinu v její proměnné kráse.  Zároveň však dílo polemizuje s myšlenkou záznamu a kvality obrazu či zkušenosti z prožitku a zároveň deformace krajiny, která je prezentována „nízkým“ rozlišením či formátem mobilního telefonu. Dále pak prezentací jedince jak v uzavřené skupině lidí, tak na sociálních sítích. To vše můžeme vnímat v úzkém pruhu fotografie