kdykoliv_2018

Úzkost potřebuje člověka, aby mohla vůbec existovat. Pocit úzkosti je spjatý s vědomím svobody. Člověk si uvědomuje svou svobodu a to v něm vyvolává úzkost. Máme–li svobodu, máme také nekonečně mnoho možností se rozhodnout, jak budeme jednat. Úzkost je reakcí na mnohost odpovědí a je jen na nás, jakou si vybereme. Slovo úzkost bylo prvním vyvolaným pocitem, při nastínění této akce – performance.