jasný tvar 1

Instalace pro prostor galerie Die Aktualität des Schönen v Liberci realizovaná ve spolupráci s Janem Krtičkou. Zvuková složka instalace se obrací směrem ven z galerie do prostoru nákupního centra, v němž se galerie nachází. Nahrávka imituje zvukový podklad obyčejně přehrávaný v obchodních domech. Do reálných zvuků nákupního centra popisuje ženský hlas detailně vnitřní galerijní instalaci. Uvnitř prázdné galerie nepravidelného půdorysu je v jedné ze stěn od stropu až k podlaze několik centimetrů tenká štěrbina, z níž se line ostré světlo. Za štěrbinou se nachází opticky neohraničený prostor s levitujícím kusem pískovce v detailu připomínajícím krajinu.

Napsat komentář