okrajina_2017

 

Jako základní element krajiny vnímám kámen. Jeho tvar určuje i její morfologii. Kámen je motivem pro mou performance instalaci v prostorách galerie či jako představení ve volném prostoru. Využívám k tomu minimálních forem, v tomto případě kamenů z okolní krajiny. Za pomoci reálného přenosu oblohy do prostoru „galerie” přes okraje kamene se zjevují monumentální pohyblivé obrazy. Takto přenesený otisk se promítá na stěny „galerie” prostřednictvím dataprojektoru a vytváří tak, jak už jsem psal výše, monumentální projekci krajiny.