Reichenberg

Pro běžného kolemjdoucího je instalace Jana Proška pravděpodobně téměř neviditelná. Kámen levitující nad štítem jednoho z obchodů v centru Ostravy asi skutečně nebude sto aktivovat jeho pozornost, a i když jej náhodou zaregistruje, stejně mu neposkytne jednoznačný klíč k důvodu jeho přítomnosti. Snad se ale najdou i ti, kteří si budou tento „objet trouvé“ hýčkat a při každé cestě kolem něj se ujistí, zdali ještě zůstal na svém místě a jako spiklenci se budou těšit z toho „že oni ví“. Na přitažlivosti tomuto kameni ostatně přidává jeho původ. Do Ostravy je ve skutečnosti zavlečený z Liberce, je zde proto čímsi jako alochtonním druhem, všedním a přitom zcela ojedinělým.  Takové jsou konečně i další Proškovy práce, vždy postavené na těsném sepětí s přírodou a prostoupené snahou skrze jednoduché ritualizované činnosti proniknout k podstatě procesů, jež se mezi člověkem a okolním světem odehrávají.