výlet

„Výlet“ zachycuje trajektorii dvojice cyklistů českomoravskou krajinou, kdy průběh cesty se stal podstatnější než jejich setkání. Oba poutníci se vydali na cestu paralelně z Olomouce a z České Lípy, aby se setkali v Dobrušce, tedy přibližně uprostřed geografické vzdálenosti mezi oběma místy. Během cesty pak vznikaly dva soubory zvukových záznamů. Jan Prošek zachycuje v sérii několikaminutových klipů proměny zvukové krajiny, kterou projížděl. Seřadil je v časové posloupnosti podle místa jejich vzniku do ambisonické kompozice, vytvářející iluzi pohybu v prostoru. Jan Krtička použil diktafon jako fotoaparát v rukou turisty a zaznamenal svůj slovní popis výhledů a míst, která by si možná vyfotografoval, kdyby měl u sebe fotoaparát, tak jako turista pořizuje množství často bezvýznamných fotografií. Nahrávky zní z jednotlivých reproduktorů, umístěných lineárně na stěně a jsou prezentovány stejným způsobem jako jsou obvykle instalovány fotografie. Celkovou instalaci tvoří 16 reproduktorů s nahrávkami a 4 reproduktory v rozích galerie zachycují terénní nahrávky. Výsledkem je zvuková krajina – trajektorie pohybu a paměti.